دروازه بانی را اصولی یاد بگیرید.

همه چیز درباره دروازه بانی اینجا هست

تکنیک، تاکتیک، بدنسازی، روانشناسی،تغذیه

برنامه بدنساری داخل باشگاه

مناسب برای دروازه بانان رده جوان و بزرگسال
دروازه بانانی که قبلا سابقه تمرینات بدنسازی داشته اند.
دروازه بانانی که زمان لازم برای رفتن به باشگاه را دارند.

برنامه بدنسازی داخل منزل

مناسب برای دروازه بانان رده جوان و بزرگسال
دروازه بانانی که قبلا سابقه تمرینات بدنسازی داشته اند.
دروازه بانانی که زمان لازم برای رفتن به باشگاه را ندارند.

برنامه تغذیه برای دروازه‌بانان

کاهش یا افزایش وزن مناسب برای دروازه بانی
کاهش مصدومیت در طول فصل و خستگی هنگام تمرین
افزایش قدرت بدنی و عملکرد در تمرین و مسابقه

جدیدترین دوره های آموزشی
جدیدترین مطالب آموزشی
محصولات
جدیدترین محصولات
فهرست